Algemene voorwaarden

MeditationTribe

De besloten vennootschap 365 Meditaties B.V. (KVK 81456352) biedt een mobiele applicatie aan waarop meditaties worden aangeboden (hierna: “MeditationTribe”) 365 Meditaties B.V. is gevestigd aan de Van Broekhuizenstraat 47 te (7461 VV) Rijssen. Een persoon die MeditationTribe aanschaft (“koper”) stemt in met de volgende bepalingen, die voorafgaand aan het aanschaffen van de applicatie aan de koper kenbaar worden gemaakt.

Abonnement

MeditationTribe biedt aan abonnement aan, waarbij het abonnement start vanaf het moment dat de app door de koper gedownload wordt en het abonnement door de koper is gekozen en aangeschaft. Na aanschaf van het abonnement verkrijgt de koper direct toegang tot de content binnen de applicatie van Mediation Tribe. Een minderjarige dient toestemming van een ouder en/of verzorger te hebben om MeditationTribe aan te schaffen. De abonnementsgelden worden geïncasseerd door de App Stores (Apple of Google) bij een in-app aanschaf of via de website door onze betaalprovider Stripe.

Duur abonnement

De (minimum) duur van het abonnement hangt af van het type abonnement dat de koper heeft aangeschaft. Bij de aankoop maakt MeditationTribe de koper duidelijk wat de minimumduur en prijs van het aangeschafte abonnement is. Na afloop van de minimumduur van een abonnement wordt een abonnement stilzwijgend verlengd. Vanaf het moment van stilzwijgende verlenging heeft de koper de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Herroepingsrecht

de koper heeft de eerste veertien dagen van het abonnement de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden, zonder dat daarvoor een reden hoeft te worden opgegeven. Deze termijn loopt zodra het abonnement is aangeschaft en de toegang tot de content is verstrekt. De koper kan ontbinden door een e-mail te sturen naar support@mediationtribe.nl en in deze e-mail aan te geven dat van het recht op ontbinding gebruik wordt gemaakt of door het abonnement te beëindigen zoals hier beneden staat weergegeven. Na ontbinding ontvangt de koper het reeds betaalde abonnementsgeld teruggestort op de bankrekening waarmee deze betaling is verricht.

Opzeggen abonnement

De koper kan een abonnement opzeggen door een van de volgende procedures te volgen.

 • Bij aanschaf via de website:
  • Log in met de aangemaakte MeditationTribe account (e-mail + wachtwoord) op https://account.meditationtribe.app;
  • Selecteer bij de abonnementstatus “beëindig” om het abonnement stop te zetten;
  • Het abonnement stopt per de eerst mogelijke beëindigingsdatum;
 • Bij aanschaf op een iOS-apparaat:
  • Open de instellingen app op het apparaat;
  • Tik op je naam en vervolgens op abonnementen;
  • Selecteer het abonnement van Meditation Tribe en klik op abonnement annuleren;
  • Het abonnement stopt per de eerst mogelijke beëindigingsdatum;
 • Bij aanschaf op een Android-apparaat:
  • Open de Google Play Store;
  • Open het (schuif)menu door op de drie horizontale streepjes te klikken;
  • Klik op “account” en vervolgens op “abonnementen”;
  • Selecteer het abonnement van Meditation Tribe en klik op “stopzetten”
  • Het abonnement stopt per de eerst mogelijke beëindigingsdatum;

Toegang MeditationTribe applicatie

De koper heeft de wettelijke waarborg dat de toegang tot de MeditationTribe en de daarin aangeboden digitale content beantwoordt aan de overeenkomst. MeditationTribe spant zich in om de content binnen de applicatie zo goed mogelijk beschikbaar te stellen aan de koper. Het kan echter voorkomen dat door storingen, onderhoudswerkzaamheden of andere redenen de applicatie enige tijd al dan niet geheel onbereikbaar is. MeditationTribe zorgt ervoor dat onbereikbaarheid zo snel mogelijk wordt verholpen. Een (korte) onbereikbaarheid van de applicatie leidt niet tot een terugbetalingsverplichting jegens de koper. In het geval dat MeditationTribe besluit bepaalde content uit de applicatie te verwijderen, krijgt de koper hiervan vooraf een bericht. Zodra een abonnement is gestopt, verliest de koper de toegang tot de applicatie.

Intellectuele eigendomsrechten MeditationTribe

De koper verkrijgt door aanschaf van een abonnement van MeditationTribe het gebruiksrecht (een licentie) om de meditaties te beluisteren. Het is de koper niet toegestaan om de ter beschikking gestelde meditatie op te slaan, te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van MeditationTribe.  

Intellectuele eigendomsrechten MeditationTribe

De koper verkrijgt door aanschaf van een abonnement van MeditationTribe het gebruiksrecht (een licentie) om de meditaties te beluisteren. Het is de koper niet toegestaan om de ter beschikking gestelde meditatie op te slaan, te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van MeditationTribe.

Overdragen

Een abonnement van MeditationTribe is naamsgebonden. Dit betekent dat een koper zijn of haar abonnement niet aan een ander kan overdragen. Het is een koper niet toegestaan inloggegevens te delen of een derde op andere wijze toegang te geven tot de applicatie. Indien een koper in strijd met deze bepaling handelt, kan MeditationTribe besluiten het abonnement van de koper per direct stop te zetten, zonder dat hierbij enige terugbetalingsverplichting jegens de koper ontstaat.

Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor (een veilig) gebruik van de applicatie van MeditationTribe. MeditationTribe kan hoogstens aansprakelijk worden gesteld voor het door de koper aan MeditationTribe betaalde abonnementsgeld.

Privacy

MeditationTribe is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Bij de ingebruikname van de applicatie verwerkt MeditationTribe mogelijk persoonsgegevens van de koper. (Voornaam, Achternaam en e- mailadres) MeditationTribe neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. MeditationTribe neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt MeditationTribe dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. Door fiscale regelgeving is MeditationTribe verplicht om de gegevens van kopers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd. Iedere koper heeft altijd het recht te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. MeditationTribe hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een koper heeft het recht om een klacht over MeditationTribe met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen kopers altijd contact opnemen door een mail sturen naar support@meditationtribe.nl

Tot slot

Op alle overeenkomsten van MeditationTribe met de koper is Nederlands recht van toepassing. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan Indien MeditationTribe en de koper een geschil hebben dat niet in onderling overleg opgelost kan worden, kan het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd. Laatst

bijgewerkt op 22 januari 2024